googlef6322e1a8990d364.html
free site creation software

WALNY  ZJAZD   2019

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego zawiadamia, że Walny Zjazd członków Związku odbędzie się w dniu 30 marca 2019 (sobota)
w KR "Kietrz" Sp.z o.o. Stadninie Koni Huculskich "Gładyszów" w Regietowie.
Pierwszy termin - godz. 9:30, drugi termin - godz. 10:00

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROPONOWANYMI ZMIANAMI "STATUTU" .
Szczególy w zawiadomieniu

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, wiosenna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w Tarnowie (ośrodek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogierów planowana jest na godz. 11:00.

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 maja 2016 r. Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 1 kwietnia 2019 r., podając: 

- nazwę i numer identyfikacyjny ogiera; 

- aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera; 

- wstępną bonitację ogiera; 

- 3 podstawowe wymiary ogiera. 

W godzinach 9:00 – 10:30 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową. 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpisie do księgi stadnej ogiera, który zaliczył zasadniczą próbę dzielności, nie jest wymagana próba wstępna, a dla ogierów wpisywanych do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalny wiek do wpisu do księgi – 36 miesięcy. Warunkiem przystąpienia ogiera do kwalifikacji jest potwierdzenie pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej na podstawie badań markerów genetycznych DNA wykonanych we wskazanym przez prowadzącego księgę laboratorium (dotyczy źrebiąt urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r.). 

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r. (piątek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 100 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji. W przypadku ogierów zgłoszonych przez właścicieli nie będących MŚP (mikro‐, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 702/2014) opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. 

Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 5 kwietnia 2019 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 200 zł dla właścicieli MŚP oraz 400 zł dla właścicieli będących DP i musi być wpłacona najpóźniej do 10 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 (dzień przed kwalifikacją, decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje nieujęcie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji. 

Informujemy jednocześnie, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) w Tarnowie – Klikowej przewidziana jest zasadnicza próba dzielności dla koni rasy huculskiej. O szczegółowych propozycjach próby poinformuje Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w terminie późniejszym.

(Kopia informacji przesłanej e-mailem).

  1. Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok. Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. Rachunek bankowy Związku - patrz [Kontakt].
Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzająch a strony nie używają plików cookies.

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK"  

Jako tło niektórych stron wykorzystano reprodukcje starych obrazów oraz kadry z filmu " Hucuły konie Karpat Wschodnich" , fotografie Anny Deszczyńskiej i Andrzeja Klimowskiego. Dziękujemy Autorom.

Website v. 4.2.13 [03.2019] Design and implementation - WRM 02-2019. Made with MOBIRISE ver. 4.9.6. License: EULA.