best mobile website builder

Wesołych Świat Wielkanocnych

wszystkim hodowcom i miłośnikom koni huculskich
życzy Zarząd
Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego

Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy 2018

 24 marca 2018 roku w Stadninie Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” w Regietowie odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Cłonków PZHKH
Z a p r a s z a m y


Proponowany porządek obrad:
• Otwarcie zebrania- powitanie gości i członków Związku. 
• Wybór przewodniczącego zjazdu. 
• Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Walnego Zjazdu. 
• Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków. 
• Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. 
• Sprawozdanie Zarządu Związku z działalności statutowej. 
• Sprawozdanie finansowe. 
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
• Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 
• Dyskusja nad sprawozdaniami. 
• Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
• Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walny Zjazd. 
• Wybory nowego zarządu PZHKH na lata 2018 – 2021. 
• Wolne wnioski i wystąpienia. 
• Przedstawienie i podjęcie uchwał. 
• Zakończenie Walnego Zjazdu. 


Po zakończeniu oficjalnej części zjazdu przewidywany jest obiad. 
Dzień wcześniej przed zjazdem tj. 23 marca 2018 roku o godz. 17.00 zapraszamy Państwa na wieczór Hodowców w Stadninie Koni Huculski Gładyszów. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na email iwonawojak@hotmail.com lub telefonicznie 667 600 904. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 


Z upoważnienia Zarządu PZHKH 
Iwona Wojak-Ćwik

KALENDARZ IMPREZ PZHKH  ROK 2018

KWIECIEŃ

19.04 - Uznawanie ogierów rasy huculskiej
Tarnów - Klikowa
Org, -  PZHK, MZHK Kraków

20.04 - Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej
Tarnów - Klikowa
Org, - MZHK Kraków 

MAJ

26-27.05 - „Majówka w Regietowie” - Próba dzielności i kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Regietów
Org, - SKH Gładyszów MZHK Kraków 

CZERWIEC

9-10.06 - „Szlakiem Konia Huculskiego” - XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Tarnów - Klikowa
Org, - PZHK, PZHKH, MZHK Kraków

30.06 - 01.07 „Z hucułem do Krakowa” - Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej  
Rzeszotary ,
Org, -  SKH Rzeszotary, MZHK Kraków 

LIPIEC

7-8.07 - "VII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych”
Ludźmierz
Org, - MZHK Kraków 

14.07 - Ścieżka Huculska na Śmidowej, Kwalifikacja do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Chorzów
Org, -OZHK Rzeszów 

29.07 - X Galicyjski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi
Ujanowice
Org, - MZHK Kraków 

SIERPIEŃ

11-12.08 – „VII Galicyjskie Lato z Koniem” Kwalifikacja do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Kołaczyce
Org, - OZHK Rzeszów 

24-26.08XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej, Kwalifikacja do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska
Org, - OZHK Rzeszów 

WRZESIEŃ

2.09 - Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej  
Chorzów k/Jarosławia
Org, -  OZHK Rzeszów 

21-23.09 - „XXIV Dni Huculskie” , Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej i Ogólnopolski Czempionat Hodowlany
Regietów 
Org, - SKH Gładyszów , PZHK, PZHKH, MZHK Kraków  

 30.09 - V - Małopolskie Mistrzostwa W Konkursie Powożenia Zaprzęgami Konnymi
- Finał 
Tarnów - Klikowa
Org, - MZHK - Kraków 

PAŹDZIERNIK

9.10 - Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej
Regietów
Org, - SKH Gładyszów , MZHK Kraków

18.10 - Uznawanie ogierów rasy huculskiej
Tarnów - Klikowa
Org, - PZHK, MZHK Kraków

19.10 - Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej
Tarnów - Klikowa
Org, - MZHK Kraków

  1. Polski Związek Hodowców Koni opublkował Rejestr ogierów 2018 >>> >>> czytaj więcej
  2. Spotkanie z Komisją Księgi Stadnej - MZHK zaprasza wszzytajystkich organizatorów tegorocznych ścieżek huculskich oraz przedstawicieli OZHK/WZHK zaangażowanych w organizację imprez dla tej rasy, na spotkanie z Komisją Księgi Stadnej. Spotkanie odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14:00, w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów”, w przeddzień Walnego Zjazdu Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego. Programie spotkania: >>> https://pzhk.pl/blog/2018/03/07/spotkanie-z-komisja-ksiegi-stadnej-4/
  3. >>> Wiosenna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej w sezonie 2018

Skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00 złotych na rok.
Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. 
Rachunek bankowy Związku - patrz poniżej.

Adres

ul. Klikowska 304
33-102 Tarnów

Rachunek bankowy

Bank BGŻ Oddział w Tarnowie
48 2030 0045 1110 0000 0175 4650

Poczta

zarzad@pzhkh.org.pl

Nie gromadzimy żadnych informacji o odwiedzająch a strony nie używają plików cookies.
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jako stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni,  stosuje odpowiednio zasady korzystania ze stron internetowych PZHK  określone w "Informacji prawnej dotycząca korzystania ze strony internetowej PZHK" . 
WEBSITE v. 4.01. Design and implementation - WRM 04-2018
Made with MOBIRISE AMP  License: EULA  Valid. WCAG A2 
Tło niektórych stron - fotografie Łukasza Grudysza - zezw.Panluka Studio - Krosno