mobirise.com


Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego jest dobrowolną i samorządną, społeczną organizacją reprezentującą i broniącą praw
hodowców koni huculskich.
Związek jest stowarzyszony z Polskim Związkiem Hodowców Koni.

WALNY ZJAZD

członków Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego odbył w dniu 25 marca 2017 r. w KR "Kietrz"-Stadninie Koni Huculskich "Gladyszów" w Regietowie.

Zainteresowanych otrzymaniem dokumentów Walnego Zjazdu prosimy o kontakt z Sekretarzem Zarządu - Pania Iwoną Wojak-Ćwik tel. 667 600 904 lub email iwonawojak@hotmail.com  

Informujemy, że skladka członkowska PZHKH została ustalona w wysokości 100,00  złotych na rok.

Osoby nowowstępujące do Związku wpłacają 10,00 zł. tytułem wpisowego i roczna składkę członkowską w wysokości 100,00 zł. 

Rachunek bankowy Związku - patrz dół strony.

Imprezy w roku 2016

Patrz poniżej

4 luty                       Pokaz Ogierów - Klikowa


22 kwietnia           >>> Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa- UWAGA! Zmiana terminu z 20 na 22 kwietnia


4-7 maja                 Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań


27-28 maja             Majówka w Regietowie -SKH Gładyszów


10-11 czerwca        Szlakiem Konia Huculskiego Młodzieżowy Czempionat - Klikowa

24-25 czerwca      XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska - Sielec 

8-9 lipca                VI  Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Ludźmierz 

15-16 lipiec           IX Mazowiecki Weekend z Hucułem - Warszawa - Białołęka

30 lipca                 IX Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi - Ujanowice

5-6 sierpnia         Z hucułem do Krakowa - Rzeszotary

12-13 sierpnia      Galicyjskie Lato z Koniem - Kołaczyce

18 sierpnia             Mistrzostwa Podhala w Powożeniu - Zakopane

19 sierpnia            Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich - Młodzikowo

25-27 sierpnia     XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

9-10 września     Parada Konna -Klikowa

15-17 września     XXIII Dni Huculskie -SKH Gładyszów

10 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa
14 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Antoniów
18 października Uznawanie Ogierów Huculskich -Klikowa
19 października Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej -Klikowa

Najbliższa impreza

 Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskie

Tarnów - Klikowa

INFORMACJE I DOKUMENTY