develop your own website

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
jest dobrowolną i samorządną, społeczo-zawodową organizacją, reprezentującą
i broniącą prawa i interesów hodowców koni hucuslich na obrzasze swego działania.
Związek działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.


Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybrane na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 24 marca 2018 r.
Prezesem został wybrany ponownie Mieczysław Janczyk.
Wybrano członków Zarządu. Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Składy opublikujemy niebawem